pokemon festival 2022 photo spots
    ...
    PIK MALL AVENUE
    ...
    PIK GOLF ISLAND
    *) Pihak penyelenggara berhak untuk menggunakan foto ataupun video keikutsertaan peserta event ini tanpa ikatan batas waktu.